• Karneval v našej MŠ

     • 2.2. 2023 sa v našej MŠ uskutoční karneval a zábavné hudobno tanečné dopoludnie ,,Tancovačka s Ujom Ľubom

      Prosíme rodičov, aby svojim deťom priniesli karnevalové masky.

     • Rozprávkový vláčik

     • Interaktívne divadelné predstavenie divadla NAtraKY.

      Dňa 13.1.2023 o 9:00 hod. k nám do MŠ zavíta divadielko NAtraKY a zahrá deťom interaktívne predstavenie ,,ROZPRÁVKOVÝ VLÁČIK".

     • ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2023!

     • ​​​​​​Milí rodičia!

       

      V pondelok 9.1.2023 sa opäť otvoria brány našej materskej školy. Preto by sme vám v mene vedenia a celého kolektívu materskej školy chceli zapriať

       

      NECH SA VŠETKA STAROSŤ ZRUŠÍ,

      NECH ZAVLÁDNE POKOJ V DUŠI.

      ČO BOLELO, NECH SA ZHOJÍ,

      ČO TEŠILO, NECH SA ZDVOJÍ.

      PRAJEME KRÁSNY NOVÝ ROK PLNÝ LÁSKY, ŠŤASTIA, POHODY A ZDRAVIA.

       

      Zároveň by sme vám chceli pripomenúť, že pri nástupe do MŠ treba odovzdať triednej učiteľke tlačivo o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

       

      Určite ste si už niektorí všimli zmenený predpis školného v Edupage.

      Na základe udeleného riaditeľského voľna deťom dňa 23.12.2022 bez možnosti náhradnej materskej školy sa školné za mesiac december ponížilo o čiastku 1,90 €. Z toho dôvodu bol všetkým platiacim deťom MŠ zmenený predpis školného za mesiac december na sumu 38,10 €. Žiadame rodičov, aby platby školného v ďalších  mesiacoch prispôsobili tak, aby v edupage odstránili preplatok na školnom. 

       

      Zároveň ste si určite všimli v Edupage zmenený predpis stravného, ku ktorému došlo na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Petržalka č.11/2022, kde sa od 1.1.2023 menia finančné pásma stravného. Vedúca jedálne už v mesiaci december na základe tohto VZN prispôsobila predpisy (strava sa platí mesiac vopred). Rodičia však na túto zmenu nezareagovala a veľkému množstvu detí vznikol nedoplatok stravného. 

       

      Preto žiadame rodičov o zvýšenie pozornosti pri platení poplatkov za MŠ, keďže na školnom vznikol väčšine preplatok a na stravnom nedoplatok. 

       

      Ďakujeme za pochopenie a prajeme úspešný štart do nového roka.

      S pozdravom, vedenie MŠ