• Všeobecné informácie k platbám - Edupage

    •  

     Žiadame zákonných zástupcov detí do mobilných telefónov stiahnuť aplikáciu Edupage, ktorá bude veľmi dôležitá počas celého školského roka a zároveň počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ. Na začiatku dochádzky vám do mailovej schránky vygenerujeme meno a heslo, ktoré zadáte pri prvom prihlásení cez mobil do aplikácie Edupage. Mobil si ho zapamätá. V prípade, že máte viacero detí používajúcich Edupage, jednoducho si v aplikácii pridáte ďalšieho používateľa. Medzi kontami jednotlivých používateľov môžete ľahko preklikávať. Zároveň doporučujeme povoliť upozornenia v Edupage, ktoré vás v prípade novej správy na túto skutočnosť upozornia. To isté meno a heslo môžete zadávať aj pri PC verzii. Prostredníctvom PC uvidíte detailnejší náhľad na jednotlivé poplatky.

      

     Edupage spustený pri všetkých poplatkoch dieťaťa: stravné školskej jedálne, príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ a členské do Občianskeho združenia pri MŠ Iľjušinova 1.

      

     Nové deti dostanú na začiatku dochádzky osobný variabilný symbol dieťaťa, ktorý budú používať počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ pri platbe za stravné školskej jedálne aj príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ. Pri platbe členského Občianskeho združenia nie je potrebný, tam je dôležité uviesť meno a priezvisko dieťaťa. 

      

     Žiadame rodičov čísla účtov nezamieňať. V minulosti sa nám stávalo, že rodičia zaplatili sumu na nesprávny účet, spôsobovali tým množstvo problémov.

      

     V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov (nefunkčná aplikácia, nesprávne alebo chýbajúce prihlasovacie údaje, chýbajúci alebo zabudnutý variabilný symbol, nesprávne uhradená platba...) žiadame rodičov bezodkladne kontaktovať vedenie MŠ prostredníctvom mailovej adresy msiljusinova@petrzalka.sk