• Prihláška na štúdium na našej škole

  Ďakujeme, že ste pre predprimárne vzdelávanie vášho dieťaťa vybrali práve našu materskú školu.

  Dôrazne upozorňujeme, že táto elektronická prihláška nenahrádza čitateľne vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

  Tú treba i napriek odoslaniu tejto elektonickej prihlášky podať osobne do rúk riaditeľky priamo v materskej škole, naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu na adresu msiljusinova@petrzalka.sk alebo doporučene poštou v termíne od 2. mája do 5. mája 2023.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: