• Relaxačná miestnosť Sníčkoland

        • Relaxačnú miestnosť Sníčkoland využívame od roku 2008 ako voľnočasovú aktivitu, pedagogické podporné opatrenie i terapeutickú aktivitu. V miestnosti realizujeme individuálne i skupinové pobyty. V procese adaptácie dieťaťa na škôlku v miestnosti robíme i skupinové aktivity s rodinnými príslušníkmi dieťaťa. Snoezelen vedie k stimulácii zmyslov, relaxácii a zbaveniu úzkostí. Pomáha pri rozvoji motoriky, komunikačných zručností a kognitívnych schopností. Napomáha zlepšeniu koncentrácie a pozornosti, vedie k posilneniu vzťahu a k znižovaniu agresívneho a autoagresívneho správania. Okrem metódy Snoezelen v miestnosti realizujeme aj bazálnu stimuláciu, terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu a muzikoterapiu.