• Divadlo Babadlo - Palculienka

     • 25.9.2023 k nám do materskej školy zavíta Divadlo Babadlo so svojím predstavením Palculienka.

      Čo sa udeje, keď pani krajčírka Filoména odíde od svojho šijacieho stroja? Malá nedošitá bábika ožíva a objavuje čarovný svet nitiek, gombíkov a korálok. Nájde si domov v malom šuplíčku v stolíku šijacieho stroja, keď tu zrazu…

      Takto začína príbeh malej Palculienky  a jej cesty za šťastím.

      A ako bude príbeh pokračovať? To sa deti dozvedia 25.9.2023 o 10:00h. 

     • eGrant MČ BA Petržalka - Dotácie nad 2000 € na rok 2023 oblasť ŠKOLSTVO

     • Revitalizácia špeciálnych tried pre deti s autizmom

      Naša materská škola získala prostredníctvom dotácie MČ Bratislava Petržalka finančné prostriedky  na revitalizáciu špeciálnej triedy pre deti s poruchami autistického spektra  vo výške 4 891 eur. Výdavky financované z vlastných zdrojov v sume 518 eur zabezpečilo OZRPMŠ Iľjušinova.

      Vďaka grantu sme revitalizovali naše triedy novým modernejším nábytkom, funkčne usporiadaným tak, aby sme   zabezpečili štrukturalizáciu a vizualizáciu priestoru a aktivít. Zároveň sme vytvorili ďalšie relaxačné kútiky na relax a hru.

      V mene našich špeciálnych detí ďakujeme.

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU

     • Prázdniny sa končia a zajtra sa opäť otvoria brány našej Materskej školy Iľjušinova 1. Pevne dúfame, že ste si užili chvíľe v kruhu rodiny a zažili množstvo jedinečných zážitkov. 

      Brány našej materskej školy sa tradične otvoria od 6:30. Prevádzka jednotlivých tried je od 7:00, prevádzka triedy Motýlikov od 7:30.

      Prosím nezazabudnite na vybavenie detskej skrinky (papučky, pyžamko, náhradné oblečenie, ruksak) a uterák. 

      Zároveň vás žiadame ráno pri vstupe do triedy odovzdať tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré vám dajú triedne pani učiteľky (rodičia novoprijatých detí ho dostali na rodičovskom združení). Žiadame taktiež vyplniť aj ďalšie dôležité tlačivá (Zápisný lístok na stravu, Plnomocenstvo na preberanie dieťaťa, Vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa o ochrane osobných údajov).

       

      Všetkým želáme úspešný štart do nového školského roku!