• Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024

     • Milí rodičia,

      želáme Vám prekrásne vianočné sviatky v kruhu vašich najbližších, kopec zážitkov a radosti.

      Deti privítame po vianočných prázdninách v pondelok 8. januára 2024.

      Vedenie MŠ Iľjušinova

       

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Naša materská škola sa každoročne zapája do tohto vianočného projektu, ktorý organizuje OZ Koľko lásky. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa do projektu zapojili a pripravili vianočnú krabičku plnú lásky a vložili do nej nie len  darčeky pre osamelých seniorov,  ale aj kus svojho srdca. Vďaka Vám tieto krabičky  potešia a urobia krajšie Vianoce  až 62  seniorom z DS Rafael v Bratislave, z oddelenia dlhodobo chorých v UNB Antolská a  z DS v Žiline.

      Ďakujeme

     • Vianočná besiedka

     • Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na Vianočné besiedky v našej materskej škole, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch.

      V stredu 13.12.2023 o 15,30h. vystúpia deti z tried Myšky a Kuriatka, Mravčeky, Žabky a Sovičky.

      Vo štvrtok 14.12.2023 o 15,30h. vystúpia deti z tried Včielky, Mačiatka, Lienky a Motýliky.

      Na zelenom stromčeku veľa ozdôb svieti a okolo stromčeka znejú piesne detí.  Darujeme Vám náš vianočný balíček, plný pekných pesničiek, tancov a básničiek. Zažiaria usmiate tváričky, vianočný program si pre Vás pripravili vaše detičky.

      Príďte medzi nás a spoločne s nami prežite predvianočné chvíle.

      Kolektív MŠ Iľjušinova