• Veselý farebný týždeň v našej materskej škole

     • Pri príležitosti MDD sme pre  deti pripravili týždeň  plný zábavy, hier a zaujímavých aktivít. Detí  v priebehu celého týždňa čaká bohatý program. Deti si užijú  deň plný súťaží a športovania, skákací rozprávkový hrad, ale aj karnevalovú zábavu v maskách. Vyberieme sa na  výlet autobusom na Partizánsku lúku a týždeň zakončíme veľkým hudobným workshopom Bubnovačka v škôlke. Deti sú pozvané aj na zmrzlinu u Bajrama.

      Veríme, že si to deti poriadne užijú :)

     • ZÁPIS DO SLOVENSKÝCH REKORDOV

     • Najviac uviazaných modrých mašlí na plote MŠ

       

      Milí rodičia, v mesiaci apríl sme Vás požiadali pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme o  pomoc pri viazaní modrých mašlí na plot našej MŠ s cieľom prekonať náš minuloročný rekord v počte uviazaných modrých mašlí.

       

      V pondelok  17.4.2023 sa uskutočnilo sčítanie priviazaných mašlí na plote našej materskej školy. Sčítanie uskutočnili a svedkovia pokusu o rekord sa stali Mgr. Miroslav Cisár riaditeľ ZŠ Tupolevova, JUDr. Cyril Žolnír redaktor TV BA, Helene Kalužayová ŠZŠ Žehrianska,  Jana Ryzá MÚ MČ Petržalka, Michal Horváth MÚ MČ Petržalka, Ľubomír Zelený hokejový reprezentant, Matej Berenčík hokejový reprezentant, David Pavlík MÚ MČ Petržalka.

       

      Počet priviazaných mašlí bol 2116 kusov.

       

      Len vďaka Vám sa nám podarilo prekonať minuloročný rekord a vytvoriť nový ustanovujúci slovenský rekord.

       

      ĎAKUJEME!

     • Divadlo Oskar - Kocúr v čižmách

     • V pondelok 15.5.2023 k nám do MŠ zavíta Divadlo Oskar so svojím predstavením Kocúr v čižmách.

      Predstavenie Kocúr v čižmách nesie v sebe krásnu myšlienku šikovnosti, odvahy a pomoci priateľovi.  V divadelnej podobe tak ožijú veselé dobrodružstvá prešibaného kocúra. Spolu s dobrým Jankom, peknou princeznou a černokňažníkom zavedú deti do sveta rozprávok, ktorý bude plný veršov, humoru a pesničiek.  Kocúr v čižmách ukáže deťom ako si treba veriť, ako sa netreba v živote vzdávať a aké sú dôležité medziľudské vzťahy. 

       

     • Škola eTwinning - eTwinning School Label 2023-2024

     • Naša materská škola obhájila a po druhýkrát získala ocenenie eTwinning School Label.

      Označenie Škola eTwinning je ocenením práce školského kolektívu na platforme eTwinning.

       

      Udeľuje sa v Bruseli od roku 2018 a je to najvyššie ocenenie, aké môže škola za svoje aktivity, úspešné projekty, rozvoj a inovatívny prístup vo vzdelávaní prostredníctvom eTwinningu získať.

      Pre rok 2023-24 tento titul získalo 4485 škôl z celej Európy. Zo Slovenska titul získalo 31 škôl (MŠ, ZŠ, SŠ).

       

      Materská škola Iľjušinova sa tak stáva jedným z lídrov v:

      • digitálnych postupoch a využívaní IKT,

      • v postupoch v oblasti e-bezpečnosti,

      • inovatívnych a tvorivých prístupoch,

      • v podpore profesijného rozvoja zamestnancov,

      • podpore rozvoja školy a kooperatívneho učenia detí a učiteľov.

       

      Sme hrdé na toto naše ocenenie pre kolektív našej materskej školy.

      Veľmi pekne ďakujeme všetkým zainteresovaným zamestnancom, deťom a ich rodičom za spoluprácu.

     • DOTÁCIA NA STRAVU

     • Milí rodičia, 

      od 1.5.2023 sa kvôli dotácii na stravu mení systém rozúčtovania stravy. Preto nastávajú mierne zmeny aj v oblasti odhlasovania stravy detí s donáškou stravy.

       

      I deti s donáškou stravy, tak ako deti stravujúce sa v školskej jedálni, musia mať v aplikácii Edupage stravu v prípade neprítomnosti dieťaťa ODHLÁSENÚ. Doteraz bolo odhlasovanie týchto detí na báze dobrovoľnosti, teraz je však POVINNÉ.

       

      Povinné odhlasovanie stravy platí aj pri mladších deťoch s donáškou bez dotácie, kvôli zjednoteniu systému.

       

      Dieťa s donáškou v prípade PRÍTOMNOSTI rodič NEODHLASUJE. Odhlasuje ho len prípade celodennej NEPRÍTOMNOSTI, i keď sa v MŠ dieťa reálne nestravuje.

       

      Je to z dôvodu prechodu predškolákov na dotáciu, ktorá je viazaná na prítomnosť dieťaťa v materskej škole. Čiarkovače pani učiteliek v triede a vedúcej jedálne v Edupage musia sedieť. Štátna dotácia podlieha prísnej štátnej kontrole. Nie je prípustné, že dieťa nebolo v materskej škole a stravu nemalo odhlásenú.

       

      V prípade predškolákov, ktorí sa normálne stravujú v školskej jedálni, platí naďalej povinné odhlasovanie stravy (desiata, obed, olovrant – každé zvlášť).

      Ak je dieťa NEPRÍTOMNÉ v MŠ a rodič neodhlási stravu, za taký deň rodičovi nebude priznaná dotácia na stravu a musí neodhlásenú stravu zaplatiť v plnej výške. Preto vás žiadame o zvýšenú dôslednosť pri odhlasovaní stravy.