• Zvýšenie stravného

     • Milí rodičia,

      dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1. januára 2023 sa na základe nového VZN č.11/2022 Mestskej časti Bratislava - Petržalka zvyšuje cena stravného v materskej škole.

       

      Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ (2-6 rokov) určený za každý stravovací deň je 2,50 EUR:

      -desiata 0,60 EUR,

      -obed 1,40 EUR,

      -olovrant 0,50 EUR.

      Cena réžie sa nemení a zostáva v sume 12 € na mesiac.

       

      Pripomíname, že platby musí byť realizované do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Preto zvýšený predpis sa v Edupage prejaví už v mesiaci december v predpise za mesiac január.

       

      Ďakujeme za pochopenie

      S pozdravom, vedenie školy

     • Ďakovný list za zapojenie do zbierky

     • ,,KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK"

       

      LOKÁLNE KOORDINÁTORKY PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ

      Dáša Boršová, Martina Horňáková a Nikola Völgyiová

      nás požiadali o zverejnenie ďakovného listu, venovaného všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v tomto roku do zbierky "Kolko lasky sa zmesti do krabice od topanok."

      Ďakujeme

       

     • AKO SA OTO NEDOČKAL

     • PREDSTAVENIE KVÔLI CHOROBNOSTI ZRUŠENÉ

      (náhradné predstavenie divadla Babadlo bude vo februári 2023)

       

      Dňa 15.12 2022 o 9:00 sa uskutoční divadelné predstavenie divadla Babadlo.

      Dňa 15.12 2022 o 9:00 sa uskutoční divadelné predstavenie divadla Babadlo.

      Malá divadelná hra ponúka najmä deťom predškolského veku jednoduchý príbeh Ota a Tiny, ktorí práve v materskej škole, medzi deťmi, objavia to najvhodnejšie miesto, ktoré ten, kto nosí darčeky, určite nevynechá. Spoločné čakanie hrdinov a detí vytvára priestor pre hru. Jednoduché pesničky, nenásilná aktivizácia detí, slovné hračky a humor posilňujú atmosféru priateľstva. Na druhej strane umožňuje s klaunským nadhľadom a humorom znázorniť aj tienistejšie stránky zimných sviatkov: veľké upratovanie, prehodnocovanie osobného rastu, netrpezlivosť, osobné sklamania… Divadlo vhodné v ľubovoľnom čase od Mikuláša až do Troch kráľov.

      Predstavenie pre deti od 4 rokov, dĺžka predstavenia : 40 min

     • Vianočná tržnica

     • VIANOČNÁ TRŽNICA KVÔLI CHOROBNOSTI ZRUŠENÁ

      Milí rodičia,

      srdečne Vás pozývame dňa 20.12.2022 o 15:30 hod na Vianočnú tržnicu spojenú s krátkym programom a s občerstvením.

      Tešíme sa na Vašu účasť :-)