• ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

     • Milí rodičia detí z tried Myšky a Kuriatka, Mravčeky, Včielky.

      Srdečne Vás pozývame dňa 21.6. o 15:30 hod. na rozlúčku predškolákov spojenú s vystúpením detí.

      Za priaznivého počasia sa akcia uskutoční na našom školskom dvore.

      Dobrá nálada a občerstvenie pre deti je vítané (prosíme priniesť v stredu kvôli naaranžovaniu už v ranných hodinách). Ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás.

      kolektív MŠ

       

     • Mílí rodičia detí z tried Myšky a Kuriatka, Žabky, Lienky, Motýliky, Sovičky a Mačiatka

     • Srdečne Vás pozývame dňa 20.6. o 15:30 hod. pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov na rodinné stretnutie v materskej škole spojené s krátkym vystúpením detí z každej triedy.

      Zároveň vyhlasujeme súťaž o najlepší koláčik či sladkú/slanú dobrotu (Prosíme priniesť v utorok kvôli naaranžovaniu už v ranných hodinách).

      Za priaznivého počasia sa akcia uskutoční na našom školskom dvore.

      Tešíme sa na Vás.

      kolektív MŠ

     • Divadlo Ona & On

     • 13.6.2023 k nám zavíta Divadlo Ona & Ona s predstavením Ako principálka cirkus založila.

      Interaktívne predstavenie pre deti spracováva príbeh nešikovnej principálky Loly a klauna Karola, ktorých schopnosti nestačili na prijatie do cirkusu. Založia si vlastný cirkus – spolu s deťmi, kde nechýba speváčka, tanečnica, kúzelník, artista, chôdza po lane, krotiteľ hadov. Divadelné predstavenie  odhalí  kúzelný svet cirkusu.

      Divadielko začína o 9:30

       

     • Veselý farebný týždeň v našej materskej škole

     • Pri príležitosti MDD sme pre  deti pripravili týždeň  plný zábavy, hier a zaujímavých aktivít. Detí  v priebehu celého týždňa čaká bohatý program. Deti si užijú  deň plný súťaží a športovania, skákací rozprávkový hrad, ale aj karnevalovú zábavu v maskách. Vyberieme sa na  výlet autobusom na Partizánsku lúku a týždeň zakončíme veľkým hudobným workshopom Bubnovačka v škôlke. Deti sú pozvané aj na zmrzlinu u Bajrama.

      Veríme, že si to deti poriadne užijú :)

     • ZÁPIS DO SLOVENSKÝCH REKORDOV

     • Najviac uviazaných modrých mašlí na plote MŠ

       

      Milí rodičia, v mesiaci apríl sme Vás požiadali pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme o  pomoc pri viazaní modrých mašlí na plot našej MŠ s cieľom prekonať náš minuloročný rekord v počte uviazaných modrých mašlí.

       

      V pondelok  17.4.2023 sa uskutočnilo sčítanie priviazaných mašlí na plote našej materskej školy. Sčítanie uskutočnili a svedkovia pokusu o rekord sa stali Mgr. Miroslav Cisár riaditeľ ZŠ Tupolevova, JUDr. Cyril Žolnír redaktor TV BA, Helene Kalužayová ŠZŠ Žehrianska,  Jana Ryzá MÚ MČ Petržalka, Michal Horváth MÚ MČ Petržalka, Ľubomír Zelený hokejový reprezentant, Matej Berenčík hokejový reprezentant, David Pavlík MÚ MČ Petržalka.

       

      Počet priviazaných mašlí bol 2116 kusov.

       

      Len vďaka Vám sa nám podarilo prekonať minuloročný rekord a vytvoriť nový ustanovujúci slovenský rekord.

       

      ĎAKUJEME!

     • Divadlo Oskar - Kocúr v čižmách

     • V pondelok 15.5.2023 k nám do MŠ zavíta Divadlo Oskar so svojím predstavením Kocúr v čižmách.

      Predstavenie Kocúr v čižmách nesie v sebe krásnu myšlienku šikovnosti, odvahy a pomoci priateľovi.  V divadelnej podobe tak ožijú veselé dobrodružstvá prešibaného kocúra. Spolu s dobrým Jankom, peknou princeznou a černokňažníkom zavedú deti do sveta rozprávok, ktorý bude plný veršov, humoru a pesničiek.  Kocúr v čižmách ukáže deťom ako si treba veriť, ako sa netreba v živote vzdávať a aké sú dôležité medziľudské vzťahy. 

       

     • Škola eTwinning - eTwinning School Label 2023-2024

     • Naša materská škola obhájila a po druhýkrát získala ocenenie eTwinning School Label.

      Označenie Škola eTwinning je ocenením práce školského kolektívu na platforme eTwinning.

       

      Udeľuje sa v Bruseli od roku 2018 a je to najvyššie ocenenie, aké môže škola za svoje aktivity, úspešné projekty, rozvoj a inovatívny prístup vo vzdelávaní prostredníctvom eTwinningu získať.

      Pre rok 2023-24 tento titul získalo 4485 škôl z celej Európy. Zo Slovenska titul získalo 31 škôl (MŠ, ZŠ, SŠ).

       

      Materská škola Iľjušinova sa tak stáva jedným z lídrov v:

      • digitálnych postupoch a využívaní IKT,

      • v postupoch v oblasti e-bezpečnosti,

      • inovatívnych a tvorivých prístupoch,

      • v podpore profesijného rozvoja zamestnancov,

      • podpore rozvoja školy a kooperatívneho učenia detí a učiteľov.

       

      Sme hrdé na toto naše ocenenie pre kolektív našej materskej školy.

      Veľmi pekne ďakujeme všetkým zainteresovaným zamestnancom, deťom a ich rodičom za spoluprácu.

     • DOTÁCIA NA STRAVU

     • Milí rodičia, 

      od 1.5.2023 sa kvôli dotácii na stravu mení systém rozúčtovania stravy. Preto nastávajú mierne zmeny aj v oblasti odhlasovania stravy detí s donáškou stravy.

       

      I deti s donáškou stravy, tak ako deti stravujúce sa v školskej jedálni, musia mať v aplikácii Edupage stravu v prípade neprítomnosti dieťaťa ODHLÁSENÚ. Doteraz bolo odhlasovanie týchto detí na báze dobrovoľnosti, teraz je však POVINNÉ.

       

      Povinné odhlasovanie stravy platí aj pri mladších deťoch s donáškou bez dotácie, kvôli zjednoteniu systému.

       

      Dieťa s donáškou v prípade PRÍTOMNOSTI rodič NEODHLASUJE. Odhlasuje ho len prípade celodennej NEPRÍTOMNOSTI, i keď sa v MŠ dieťa reálne nestravuje.

       

      Je to z dôvodu prechodu predškolákov na dotáciu, ktorá je viazaná na prítomnosť dieťaťa v materskej škole. Čiarkovače pani učiteliek v triede a vedúcej jedálne v Edupage musia sedieť. Štátna dotácia podlieha prísnej štátnej kontrole. Nie je prípustné, že dieťa nebolo v materskej škole a stravu nemalo odhlásenú.

       

      V prípade predškolákov, ktorí sa normálne stravujú v školskej jedálni, platí naďalej povinné odhlasovanie stravy (desiata, obed, olovrant – každé zvlášť).

      Ak je dieťa NEPRÍTOMNÉ v MŠ a rodič neodhlási stravu, za taký deň rodičovi nebude priznaná dotácia na stravu a musí neodhlásenú stravu zaplatiť v plnej výške. Preto vás žiadame o zvýšenú dôslednosť pri odhlasovaní stravy.

       

     • Kompostér Jurko

     • Zábavný a poučný vzdelávací program, počas ktorého sa deti dozvedia, ako si založiť kompost, ako sa oň starať, kto v ňom žije a prečo je kompostovanie dôležité. Kompostér Jurko priblížili spracovanie odpadu aj tým najmenším. Deti sa dozvedia, že odpad môže byť cenným zdrojom ďalšieho života.

      Vzdelávací program sa uskutoční 28.4.2023 od 9:00 hod v našej MŠ a zúčastnia sa ho deti predškolských tried.

     • Na Zemi dobre mi

     • 19.4.2023 o 9:00 sa uskutoční divadelné predstavenie Divadla na hojdačke ku príležitosti Dňa Zeme

      Na Zemi dobre mi

      …vesmírna loď z ďalekej planéty má problém… May day, may day… Havaruje priamo do lesa… No, do lesa…Na skládku medzi stromami, kde kedysi les býval. Podarí sa našim vesmírnym kamošom pomôcť zvieratkám v lese a opraviť loď na návrat domov? 

      Veselé bábkovo-činoherné predstavenie s pesničkami a primeranou dávkou interaktivity, vhodné pre deti  materských škôl.

      Autorské enviro sci-fi predstavenie s pesničkami a primeranou dávkou interaktivity.

      Témy: Odpad, triedenie, vesmír, planéta Zem

      Dĺžka 45 min.

      O 3 rokov

     • Modrý deň pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme

     • Milí rodičia,

       

      pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme  sa uskutoční v piatok 31.3.2023 v našej MŠ zábavné športovo-tanečné dopoludnie pre deti.  Spolu s deťmi so špeciálnych tried si zatancujeme, zašportujeme a vypustíme modré balóniky na znak priateľstva všetkých detí. 

      Pre deti sme pripravili aj prekvapenie, zaspevať k nám príde detská speváčka Simsalala.

       

       Podporiť Svetový deň povedomia o autizme môžete aj vy.

      Ako?

      Môžete si obliecť niečo modré, zoberte si modré doplnky alebo si pripnite modrú stužku. Deti môžu prísť ráno v modrom oblečení.

       

      Aj tento rok vytvoríme spoločne  reťaz z modrých mašlí a pokúsime sa prekonať náš minuloročný rekord. Prineste si modrú stužku (špagátik, látku, mašľu ....) a priviažte ju ráno pri príchode na plot materskej školy. 

      Zapojiť sa môže aj široká verejnosť, známi, priatelia...

      Ďakujeme, že  sa pridáte k našej mašličkovej výzve.

     • DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

     • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

      o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy

       

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

       

      Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

       

      Ak Vaše dieťa navštevuje posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť triednym učiteľkám. Tlačivá budú aj vytlačené priamo v triede. 

       

      Termín: čo najskôr v termíne do 5.4.2023

       

      V prípade, ak nedoručíte návratku triednej učiteľke v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

       

      Navratka-_rodic_-_dotacia_na_stravu.docx

       

       

      1 Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

       

     • ZVÝŠENIE ŠKOLNÉHO!

     • Od 1. apríla 2023 sa zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ.

      Milí rodičia!

      Od 1. apríla 2023 sa zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ z pôvodných 40 EUR na 75 EUR mesačne.

      Miestne zastupiteľstvo na zasadnutí v utorok 14. marca odsúhlasilo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.

      Čoskoro budú mať teda všetky platiace deti v Edupage zmenený predpis príspevku. Splatnosť je aj naďalej 10. deň v každom mesiaci.

      V prípade dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa príspevok v materskej škole neuhrádza vôbec.

      V prípade, ak materskú školu navštevujú súrodenci, prvé dieťa je predškolákom a teda príspevok neplatí, jeho mladší  súrodenec musí uhradiť poplatok v plnej výške 75 EUR.

      Ak prvé dieťa nie je predškolákom a teda príspevok platí, jeho mladší súrodenci budú mať zľavu 50%.

      Zároveň Vás žiadame, aby ste si zmenili sumu na trvalých príkazoch v bankách podľa predpisu príspevku v Edupage poprípade platbu prispôsobili predpisu v Edupage. 

      Ďakujeme

       

      VZN_4-2023_o_vyske_prisp._z_14.3.2023.pdf

     • POKRAČOVANIE PLNENIA

     • POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

      Milí rodičia !

      v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a termínu zápisu do základnej školy a tiež predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

      -písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

      -písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

      -s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

       

      1_Ziadost_o_pokracovanie_plnenia_PPV_2023.doc

      2_Suhlas_lekara_s_pokracovanim_PPV_2023.docx

      3_Informovany_suhlas_pokracovanie_2023.docx

      4_Suhlas_rodica_2023.docx

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

     • od 1. 7. 2022 – 31. 7. 2023 bude prevádzka MŠ prerušená

      Milí rodičia,

      prevádzka materskej školy Iľjušinova 1 je počas letných prázdnin 2023 stanovená v termíne od 1. 8. 2023 – 31. 8. 2023

      V mesiaci júl od 1. 7. 2022 – 31. 7. 2023 bude prevádzka materskej školy Iľjušinova 1 prerušená.

      V prílohe prikladáme rozhodnutie starostu.

     • Divadlo na hojdačke - KoloBEH vody

     • Dňa 23.3.2023 zavíta do našej MŠ Divadlo na hojdačke  so svojím predstavením KoloBEH vody.

      Autorské bábkové predstavenie s pesničkami o kvapke vody, ktorá putuje svetom a pomáha všetkým živým tvorom.

      Kvapka Medarda putuje svetom vo veľkých vodných pretekoch. Je veľká favoritka na víťazstvo. Cestou postupne príde na to, že pomoc živým tvorom je dôležitejšia, než prvenstvo v súťaži. A tak umýva, polieva kvety, poháňa vodný mlyn, uhasí nielen smäd, ale aj požiar. Síce nakoniec vodné preteky nevyhrá, ale cennejšia než všetky kovy, je medaila za pomoc druhým. Koho z ríše rastlín a zvierat stretne? Uvidia deti na predstavení KoloBEH vody v našej materskej škole.

     • Venujte 2% deťom našej škôlky

     • Naša materská škola  funguje formou občianskeho združenia a všetky aktivity môžeme vykonávať len vďaka Vašej dôvere voči nám. Naša práca je pre nás všetko a starostlivosť o deti poslaním.

      Vďaka 2% od Vás vieme zabezpečiť pre naše/Vaše deti ďalšie krásne edukačné pomôcky, hračky, pohybové aktivity, pravidelné divadelné predstavenia, nadštandardné dovybavenie tried, moderné vzdelávacie činnosti, kultúrne podujatia, výlety, odborné činnosti,  či revitalizáciu nášho školského dvora.

      Úsmev a radosť  našich/Vašich detí sú pre nás všetkých tou najkrajšou odmenou.

      V mene detí Vám všetkým ďakujeme :)

       

      Tlačivá na  darovanie 2 % si môžete stiahnuť priamo tu:

       

     • Divadlo Oskar - Škaredé káčatko

     • Dňa 9.3,2023 zavíta do našej MŠ Divadlo Oskar so svojím predstavením Škaredé káčatko.

      Divadelné predstavenie Škaredé káčatko priblíži deťom  rozprávku Hansa Christiana Andersena, ktorú pozná celý svet. Rozprávka pútavým spôsobom vtiahne deti do príbehu, ktorý sa odohráva hlavne v zvieracej ríši. V predstavení sa deti stretnú s mnohými zvieracími postavami, ktoré zobrazujú rozmanité ľudské vlastnosti a povahy.