• ROZPRÁVKOVÝ VLÁČIK

     • Interaktívne divadelné predstavenie divadla NAtraKY.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Dňa 11.11.2022 o 10:30 hod. k nám do MŠ zavíta divadielko NAtraKY a zahrá deťom interaktívne predstavenie ,,ROZPRÁVKOVÝ VLÁČIK".

     • Lomidrevo

     • 24.10.2022 o 9:00 sa uskutoční divadelné predstavenie Divadla na hodačke

      Dňa 24.10.2022 o 9:00 sa uskutoční bábkové divadelné predstavenie ,,Lomidrevo" Divadla na hojdačke

      Lomidrevo je chlapec, ktorý dostal do daru veľkú silu. Keď vyrastie, vyberie sa do sveta. Na cestách stretne kamarátov – silákov Miesiželeza a Valivrcha. S veľkou fyzickou silou však treba narábať rozumne, aby sa neuškodilo ľuďom. Obrovská sila tiež nie je zárukou odvahy a čestnosti, Lomidrevo však svojim rozumom a odvahou vyslobodí unesené princezné, za čo si zaslúži kráľovskú nevestu.

      Predstavenie je popretkávané veselými pesničkami a hudbou.

     • Tekvičkovo

     • 25.10.2022 v čase od 15:30 hod -17:00 hod

      Milí rodičia, 

      srdečne Vás pozývame na  tradičnú vyrezávačku tekvičiek spolu s Vašimi detičkami. V programe bude  zahrnutá  ochutnávku dobrôt z tekvíc, ktoré Vám pripravia naše šikovné pani kuchárky.  A kedy sa táto udalosť uskutoční? Srdečne  Vás očakávame dňa  25.10.2022 v čase od 15:30 hod -17:00 hod. Nezabudnite si prosím priniesť tekvičku a vyrezávatko. Tešíme sa na Vašu účasť

     • Popletená rozprávka

     • V stredu 12.10.2022 o 9:30 sa v našej MŠ uskutoční divadelné predstavenie.

      V stredu 12.10.2022 o 9:30 sa v našej MŠ uskutoční divadelné predstavenie.,,Popletená rozprávka", ktoré nám príde zahrať Bábkové divadlo UŽ 

      Deti sa zoznámia s klasickým marionetovým divadlom s činohernými prvkami, vhodné pre divákov od 3 rokov.

      Čo sa stane, keď sa z rozprávok O Červenej čiapočke, O kozliatkach a Tri prasiatka, stratí vlk? Pomôže nakoniec rozmotať popletenú rozprávku Ježibaba? 

     • PANI ÚRODA

     • Ekovýchova v spolupráci so spoločnosťou DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie a organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

      V pondelok 10.10.2022 od 9:00 sa v našej MŠ deti z dvoch predškolských tried zúčastnia EKOVÝCHOVY ,,PANI ÚRODA".

      Odhalia spoločne plody našich polí a záhrad, ktorými Pani Úroda každoročne oceňuje dobrých hospodárov. Ovocie a zeleninu budú spoznávať najmä pomocou hmatu, chuti či vône a vypočujú  si príbeh o jednom zázračnom zrnku.

     • Pripisovanie platieb školného a členského OZ na EDUPAGE

     • Dôležité informácie pre rodičov

      Milí rodičia,

      určite si kladiete otázky, prečo sa platby školného a členského do OZ neprejavujú ihneď po uhradení v predpisoch na Edupage a predpis ďalej svieti na červeno ako neuhradený. 

       

      Príspevok na pobyt dieťaťa v Materskej škole (školné) platíte na účet mestskej časti Bratislava Petržalka, čiže nášmu zriaďovateľovi. Ten potom rozpošle výpisy z účtu materským školám a tie importujú výpis do Edupage.

       

      Na ten istý účet platia však školné aj rodičia detí z ďalších 26 materských škôl, čiže na účte je niekoľko tisíc pohybov mesačne. Z toho dôvodu je každá z 27 materských škôl závislá na prácne vytvorených výpisov z účtu pre konkrétne materské školy. Preto je dôležité používať správny variabilný symbol dieťaťa, pričom prvé štyri čísla sú identifikátor materskej školy. Vďaka správnemu priradeniu platby k danej materskej škole potom vyfiltrujú všetky platby a rozpošlú výpisy materským školám.

       

      Kvôli veľkému množstvu pohybov na účte zriaďovateľ určil, že bude posielať materským školám výpisy len 2x do mesiaca. Prvý výpis vytvorí za obdobie od 1.-15. dňa v mesiaci. Druhý výpis vytvorí za obdobie od 16.-31. dňa v mesiaci. Prvý výpis má teda materská škola k dispozícii až cca 16. alebo 17. deň v mesiaci. Administrátor každej materskej školy potom importuje výpis do Edupage a až vtedy sa platby prejavia a prestanú svietiť červenou farbou. 

       

      Materská škola nedokáže ovplyvniť tento systém, preto žiadame rodičov o trpezlivosť. Nie je dôležité, že sa vám platba zobrazuje ako neuhradená, ale to, že bola skutočne uhradená do desiateho dňa v mesiaci.

      Taktiež žiadame rodičov, aby tento termín dôsledne dodržiavali, preto že nedodržaním termínu porušujú všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2021 zo dňa 28. 09. 2021 (viď nižšie).

       

      Dávame vám teda do pozornosti VZN - Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2021 zo dňa 28. 09. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020

      VZN_4-2021_o_vyske_prisp._z_28.9.2021.pdf

       

      Členské Občianskeho združenia rodičov pri MŠ Iľjušinova 1 (jednorazový poplatok) sa na Edupage pripisuje podobným spôsobom. Ten istý princíp pripisovania platieb platí aj pri platbe členského OZ pri MŠ Iľjušinova, pričom administrátor dostane výpis z účtu dokonca len raz za mesiac po ukončení celého meisaca prvý deň nasledujúceho mesiaca. Preto sa môže stať, že poplatok zaplatený napríklad 6. deň v mesiaci prestane svietiť na červeno až po importovaní mesačného výpisu, a to najskôr 1. deň v nasledujúcom mesiaci po vygenerovaní mesačného výpisu banky (čiže bude takmer celý mesiac v Edupage svietiť ako neuhradená).

      Tento poplatok má splatnosť 31.10.2023, čiže by mal byť do tohto termínu uhradený (nie pripísaný na Edupage). Po tomto termíne bude svietiť v Edupage na červeno až do pripísania platby administrátorom na Edupage. 

       

      POZNÁMKA: Žiadame rodičov, aby v prípade preplatkov školného (prenesených z minulého školského roku) spozorneli a platby v ďalšom mesiaci prispôsobili tak, aby zbytočne nevznikali ďalšie preplatky (napríklad v prípade preplatku vo výške 40 € jeden mesiac školné neuhradili). V prípade neúpnej sumy preplatku školné len dorovnali tak, aby nevznikol opäť preplatok. 

      V prípade nedoplatku je nutné všetky dlhy dorovnať. 

      V prípade, že má preplatok dieťa, ktoré plní od 1.9.2022 povinné predpimárne vzdelávanie, rodič musí vyplniť a odovzdať riaditeľke MŠ žiadosť o vrátenie školného. Prikladáme potrebné tlačivo. Výšku preneseného preplatku uvidíte v Edupage. 

      Ziadost-o-vratenie-prispevku_(1)_(3).docx

     • DIVADIELKO ,,CESTOVINY S VAJCOM!"

     • Divadelné predstavenie dňa 28.9.20229:30 hod.

      Dňa 28.9.20229:30 hod. k nám do MŠ zavíta NevaDivadlo a zahrá deťom divadielko ,,Cestoviny s vajcom"

       

      CESTOVINY S VAJCOM je autorská rozprávka na motívy obľúbeného príbehu o vajci, ktoré išlo na vandrovku. Toto vajce však na rozdiel od pôvodnej predlohy putuje po celom svete. Hlavný hrdina cestuje do Južnej Ameriky, Antarktídy, Austrálie, Afriky a vracia sa opäť na Slovensko do Európy. Počas putovania stretáva ďalšie vajíčka alebo živočíchy, ktoré sa práve z vajíčka vyliahli, a tak zisťuje, že z vajíčok sa neliahnú len sliepky, ale všetky možné živočíšne druhy. V tejto hre vystupujú aj postavy cestovateľov, ktorí detského diváka informujú o konkrétnom kontinente a vyberajú zaujímavosti, ktoré si dieťa môže ľahko zapamätať. A čo sa stane s  vajíčkom? To už si detičky pozrú osobne!!!

       

      Scenár: Lukáš Jurko, Katarína Rábeková

      Réžia a hrajú: Róbert Máťuš, Lukáš Jurko

      Scénografia: Dominik Márius Javor, Miriám Horňáková

     • O NEPORIADNOM ŠMUDLOVI A ŠIKOVNÝCH ZVIERATKÁCH

     • ​​​​​​Ekovýchova v spolupráci so spoločnosťou DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie a organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.


      V utorok 20.9.2022 od 9:00 sa v našej MŠ deti z predškolských tried zúčastnia EKOVÝCHOVY ,,O NEPORIADNOM ŠMUDLOVI A ŠIKOVNÝCH ZVIERATKÁCH"
       

      Deti sa zapoja do príbehu neporiadneho Šmudla a v úlohe lesných zvieratiek mu pomôžu nájsť odpovede na rôzne otázky. Napríklad ako môžeme pomôcť tomu, aby odpad neznepríjemňoval život zvieratkám, ale aby sa z neho mohlo stať niečo užitočné? Ako sa zbaviť nepotrebného odpadu? Čo sa s ním ďalej udeje po vyhodení do kontajnera?
       

       

     • Rozlúčka predškolákov! 

     • Vážení rodičia detí z triedy Žabky, Mravčekovia a Mačiatka

       

      dňa 15.6.2022 vás o 15:00 hodine pozývame z dôvodu blížiaceho sa  odchodu detí do základnej školy na ,,ROZLÚČKU PREDŠKOLÁKOV", spojenú s vystúpením detí.

       

      Za priaznivého počasia sa akcia uskutoční na našom školskom dvore (terasa triedy Mačiatok).

       

      Dobrá nálada a občerstvenie pre detičky je vítané (prosíme priniesť v stredu kvôli naaranžovaniu už v ranných hodinách).

       

      S pozdravom

       

      Kolektív M

     • Deň rodiny v materskej škole!

     •  

      ​​​​​​​

      Vážení rodičia detí z triedy Včielky, Sovičky, Motýliky, Lienky, Kuriatka a Myšky,

      dňa 14.6.2022 vás o 15:00 hodine pozývame pri príležitosti dňa matiek a dňa otcov na rodinné stretnutie v materskej škole, spojené s krátkym vystúpením detí z každej triedy.

      Za priaznivého počasia sa akcia uskutoční na našom školskom dvore.


      Zároveň vyhlasujeme súťaž o najchutnejší letný koláčik či dobrotku!


      Dobrá nálada a občerstvenie pre detičky je vítané (prosíme priniesť v utorok kvôli naaranžovaniu už v ranných hodinách).


      S pozdravom


      Kolektív MŠ

     • Pripravovaný program

     • Milí rodičia, radi by sme Vám predstavili pripravovaný program a akcie, ktoré nás čakajú v blízkej dobe pri príležitosti Dňa detí a záveru školského roka.

       

      Čo nás čaká? :
       

      27.5.2022 - Fifo a Vierka - hudobno-zábavné dopoludnie,
       

      30.5.2022 - Výlet na Železnú studničku - športové dopoludnie (trieda Mravčekov, Žabiek, Mačiek a detičky zo špeciálnej triedy), odchod autobusu 9:00 hod (bližšie informácie Vám povedia triedne učiteľky),
       

      30.5.2022 - Ukážka práce dobrovoľných hasičov a ich techniky od 10:00 hod. (trieda Včielok, Lienok, Sovičiek a Motýlikov),
       

      31.5.2022 - Karneval (príchod detí do triedy už v maske),
       

      1.6.2022 - Funny day - zábavný športový program s pripavenými stanovišťami (skákacie hrady, mega bubliny z bublifuka), 
       

      2.6.2022 - Bezpečne do MŠ - upevňovanie vedomostí o cestnej premávke s preventistkou PZ (exteriér MŠ),
       

      3.6.2022 - Psík Paxík - predstavenie terapeutického psíka (exteriér MŠ), 

       

      1.6 - 3.6.2022 - Vychádzka do Cukrárne u Bajrama (Fedinova ulica)  - priebežne všetky triedy podľa denného rozpisu.
       

      14.6.2022 - Deň rodiny - 15:00 hod. (dvor MŠ) -  Rodinné stretnutie spojené s krátkym vystúpením detí a súťažami. (Včielky, Sovičky, Motýliky, Lienky a detičky zo špecialných tried)
       

      15.6.2022 - Rozlúčka s predškolákmi - 15:00 hod. (dvor MŠ) - Rozlúčka detí, odchádzajúcich do ZŠ spojené s vystúpením a krátkym posedením (trieda Žabiek, Mačiek a Mravčekov a odchádzajúcich detí zo špeciálnej triedy),
       

      27.6.2022 - Fidlikanti - hudobné predstavenie ledené na ľudovú nôtu.

       

      Veríme, že sa detičky poriadne zabavia :-)
       

     • Pocitový chodník

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pocitový chodník.

      Vďaka Nadácii Volkswagen získala naša MŠ finančné prostriedky 2500 eur na zakúpenie a realizáciu Pocitového chodníka.

      Pocitový chodník

      • umožňuje deťom prostredníctvom pocitov spoznávať rozličné prírodné materiály,
      • je určený na chodenie bosými nohami, čím sa u detí rozvíja koordinácia, motorika, rovnováha a spevňuje sa klenba chodidla,
      • slúži  pre deti s autizmom (PAS) a neurotypické deti navštevujúce našu Materskú školu,
      • rozvíja a stimuluje zmyslové vnímanie, jemnú a hrubú motoriku, koordináciu a rovnováhu,
      • vďaka taktilnej stimulácii sa veľmi často zlepší aj senzomotorická integrácia a spolupráca jednotlivých zmyslových modalít,
      • taktilná stimulácia navodzuje príjemné pocity, upokojenie dieťaťa a zlepšuje interakciu dieťa - učiteľ.
     • POKUS O ZÁPIS DO KNIHY SLOVENSKÝCH REKORDOV

     •  

      Milí rodičia,

      radi by sme vás požiadali o milú pomoc.

       

      V piatok 1.4.2022 sme v našej MŠ zažili ,,Modrý deň“ pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Deti si tak mohli po dlhej dobe užiť zábavné tanečno-športové dopoludnie na znak priateľstva všetkých detí. Navyše sa deti aj dospelí obliekli do modrého oblečenia.

       

      Ďakujeme každému, kto sa pridal k stužkovej výzve a priviazal modrú mašľu na plot našej MŠ. V tejto súvislosti nás však napadla výnimočná myšlienka. Radi by sme vytvorili slovenský rekord v počte uviazaných modrých mašlí.  

       

      Preto by sme vás chceli požiadať o pomoc, lebo bez vašej pomoci sa nám to nepodarí. Ak teda máte možnosť uviazať na plot modrú mašľu, veľmi nám tým pomôžete. Mašľa môže byť uviazaná z rôznych materiálov (stuha, pás modrej látky, organza) do piatku 8.4.2022. Po tomto termíne mašle spočítame a pokúsime sa o zápis slovenského rekordu. Zapojiť sa môže aj široká verejnosť, známi, priatelia, prosbu môžete aj zdielať ďalej.

      ĎAKUJEME

     • MODRÝ DEŇ pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme

     •  

      Milí rodičia,

       

      pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme  sa uskutoční v piatok, 1.4.2022 v našej MŠ zábavné dopoludnie pre deti.  Spolu s deťmi so špeciálnych tried si zatancujeme, zacvičíme a nakoniec vypustíme modré balóniky na znak priateľstva všetkých detí .

       

      Pridať sa môžete aj vy.

      Ako?

       

      Oblečte si niečo modré, zoberte si modré doplnky alebo si pripnite modrú stužku. Detičky môžu prísť ráno v modrom oblečení. Tento rok vytvoríme spoločne aj modrú reťaz. Prineste modrú stužku (špagátik, látku, mašľu ....) a priviažte ju ráno pri príchode na plot materskej školy.  Zapojiť sa môže aj široká verejnosť, známi, priatelia. Tým sa pridáte k našej stužkovej výzve.

       

      ĎAKUJEME

     • ZMENA VO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENIACH MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – PETRŽALKA Č.2/2022 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU A SPÔSOBE JEHO PLATBY NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH.

     • Milí rodičia, 

      touto cestou by sme Vás chceli upozorniť na  nové všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Petržalka č 2/2022  zo dňa 22.2.2022  VZN_c_2_2022_prispevky_skolstvo.pdf

      Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. 1. 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40 eur/mesiac/dieťa

      V zmysle §28 odsek 6 a 7 zákona NR SR č.245/2008 O výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza na dieťa:

      •  rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (k 31. 08. 2020 dovŕšilo 5 rokov svojho veku), pre ktoré je preprimárne vzdelávanie povinné
      •  ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi,
      •  ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,
      • v čase letných prázdnín (júl,august), ak v tomto období dieťa nedochádzalo do MŠ a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin,
      • v čase prerušenia prevádzky materskej školy zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

      Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

       

      Zákonný zástupca je v prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin v mesiacoch júl, august a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľke príslušnej materskej školy alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do materskej školy.

       

      Doplnil sa bod  v prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy:

      Ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy, rozhodne o odpustení príspevku v materskej škole za ten kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu. (Napr: od 1.4- 30.4.2022)

       

       

     • !!!! ZMENA V ODHLASOVANÍ STRAVY !!!!

     • Milí rodičia,

      chceme vás upozorniť na zmenu v odhlasovaní stravy.

       

      Od 1.4.2022 nastáva zmena v celom systéme stravovania. Stravu bude každý rodič  odhlasovať len cez Edupage (nabiehame na systém, ako v základných školách). Znamená to, že neprítomnosť dieťaťa ohlásite triednym učiteľkám a zároveň však musíte odhlásiť aj stravu prostredníctvom Edupage. Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa triednej učiteľke už neznamená aj automatické odhlásenie zo stravy.

       

      Odhlásenie dieťaťa zo stravy bude možné v danom dni do 7:30 hod. Po tomto termíne už nie je možné v danom dni dieťa zo stravy odhlásiť a neodhlásená strava bude zarátaná v platbách. Ak je dieťa neprítomné celý deň, je nutné odhlásiť  v danom dni desiatu, obed aj olovrant. Výhodou tohto systému je aj možnosť odhlásenia desiaty v prípade neskoršieho príchodu dieťaťa do MŠ či olovrantu v prípade odchodu dieťaťa ihneď po naobedovaní. Dôležité je však naďalej akékoľvek zmeny či nezvyčajný príchod či odchod dieťaťa nahlásiť triednej učiteľke, ktorá by v opačnom prípade nemala prehľad o prítomnosti detí.

       

      Kvôli prechodu na tento systém opätovne odporúčame všetkým zákonným zástupcom detí stiahnuť do mobilného telefónu aplikáciu Edupage a prihlásiť sa v nej. Každé dieťa navštevujúce materskú školu musí byť prihlásené v svojom konte pomocou svojich prihlasovacích údajov. Aplikácia si údaje zapamätá a už nie je potrebné opätovne zadávať prihlasovacie údaje. Pri viacerých deťoch v domácnosti treba po rozkliknutí troch paličiek v hornej lište pridať používateľa. Potom už stačí rozkliknúť v konte dieťaťa ,,jedálny lístok“ a ohlásiť v konkrétny deň konkrétnu stravu.

       

      V prípade nejakých nejasností či problémov prosíme napísať mail na msiljusinova@petrzalka.sk

      Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme

      Vedenie materskej školy

     • 2% z dane

     • Milí rodičia,

      chceme vám vyjadriť poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2 %. Tento dar Vás nič nestojí, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. 

      I v tomto roku Vás chceme poprosiť o podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní v prospech Občianskeho združenia rodičov pri MŠ Iľjušinova 1.

      Rodičovské združenie sa v maximálnej miere podieľa na rozvoji našej materskej školy. Získané finančné prostriedky budú použité na skrášľovanie interiéru a exteriéru materskej školy, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a keď to pandemická situácia dovolí aj na akcie pre deti. 

      Mzdové oddelenie je povinné Vám vydať Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti". Potom už len stačí vyplniť tlačivo ,,Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", ktoré sa nachádza v prílohe tejto správy. 

      ĎAKUJEME