• Popletená rozprávka

     • V stredu 12.10.2022 o 9:30 sa v našej MŠ uskutoční divadelné predstavenie.

      V stredu 12.10.2022 o 9:30 sa v našej MŠ uskutoční divadelné predstavenie.,,Popletená rozprávka", ktoré nám príde zahrať Bábkové divadlo UŽ 

      Deti sa zoznámia s klasickým marionetovým divadlom s činohernými prvkami, vhodné pre divákov od 3 rokov.

      Čo sa stane, keď sa z rozprávok O Červenej čiapočke, O kozliatkach a Tri prasiatka, stratí vlk? Pomôže nakoniec rozmotať popletenú rozprávku Ježibaba? 

     • PANI ÚRODA

     • Ekovýchova v spolupráci so spoločnosťou DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie a organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

      V pondelok 10.10.2022 od 9:00 sa v našej MŠ deti z dvoch predškolských tried zúčastnia EKOVÝCHOVY ,,PANI ÚRODA".

      Odhalia spoločne plody našich polí a záhrad, ktorými Pani Úroda každoročne oceňuje dobrých hospodárov. Ovocie a zeleninu budú spoznávať najmä pomocou hmatu, chuti či vône a vypočujú  si príbeh o jednom zázračnom zrnku.

     • Pripisovanie platieb školného a členského OZ na EDUPAGE

     • Dôležité informácie pre rodičov

      Milí rodičia,

      určite si kladiete otázky, prečo sa platby školného a členského do OZ neprejavujú ihneď po uhradení v predpisoch na Edupage a predpis ďalej svieti na červeno ako neuhradený. 

       

      Príspevok na pobyt dieťaťa v Materskej škole (školné) platíte na účet mestskej časti Bratislava Petržalka, čiže nášmu zriaďovateľovi. Ten potom rozpošle výpisy z účtu materským školám a tie importujú výpis do Edupage.

       

      Na ten istý účet platia však školné aj rodičia detí z ďalších 26 materských škôl, čiže na účte je niekoľko tisíc pohybov mesačne. Z toho dôvodu je každá z 27 materských škôl závislá na prácne vytvorených výpisov z účtu pre konkrétne materské školy. Preto je dôležité používať správny variabilný symbol dieťaťa, pričom prvé štyri čísla sú identifikátor materskej školy. Vďaka správnemu priradeniu platby k danej materskej škole potom vyfiltrujú všetky platby a rozpošlú výpisy materským školám.

       

      Kvôli veľkému množstvu pohybov na účte zriaďovateľ určil, že bude posielať materským školám výpisy len 2x do mesiaca. Prvý výpis vytvorí za obdobie od 1.-15. dňa v mesiaci. Druhý výpis vytvorí za obdobie od 16.-31. dňa v mesiaci. Prvý výpis má teda materská škola k dispozícii až cca 16. alebo 17. deň v mesiaci. Administrátor každej materskej školy potom importuje výpis do Edupage a až vtedy sa platby prejavia a prestanú svietiť červenou farbou. 

       

      Materská škola nedokáže ovplyvniť tento systém, preto žiadame rodičov o trpezlivosť. Nie je dôležité, že sa vám platba zobrazuje ako neuhradená, ale to, že bola skutočne uhradená do desiateho dňa v mesiaci.

      Taktiež žiadame rodičov, aby tento termín dôsledne dodržiavali, preto že nedodržaním termínu porušujú všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2021 zo dňa 28. 09. 2021 (viď nižšie).

       

      Dávame vám teda do pozornosti VZN - Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2021 zo dňa 28. 09. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020

      VZN_4-2021_o_vyske_prisp._z_28.9.2021.pdf

       

      Členské Občianskeho združenia rodičov pri MŠ Iľjušinova 1 (jednorazový poplatok) sa na Edupage pripisuje podobným spôsobom. Ten istý princíp pripisovania platieb platí aj pri platbe členského OZ pri MŠ Iľjušinova, pričom administrátor dostane výpis z účtu dokonca len raz za mesiac po ukončení celého meisaca prvý deň nasledujúceho mesiaca. Preto sa môže stať, že poplatok zaplatený napríklad 6. deň v mesiaci prestane svietiť na červeno až po importovaní mesačného výpisu, a to najskôr 1. deň v nasledujúcom mesiaci po vygenerovaní mesačného výpisu banky (čiže bude takmer celý mesiac v Edupage svietiť ako neuhradená).

      Tento poplatok má splatnosť 31.10.2023, čiže by mal byť do tohto termínu uhradený (nie pripísaný na Edupage). Po tomto termíne bude svietiť v Edupage na červeno až do pripísania platby administrátorom na Edupage. 

       

      POZNÁMKA: Žiadame rodičov, aby v prípade preplatkov školného (prenesených z minulého školského roku) spozorneli a platby v ďalšom mesiaci prispôsobili tak, aby zbytočne nevznikali ďalšie preplatky (napríklad v prípade preplatku vo výške 40 € jeden mesiac školné neuhradili). V prípade neúpnej sumy preplatku školné len dorovnali tak, aby nevznikol opäť preplatok. 

      V prípade nedoplatku je nutné všetky dlhy dorovnať. 

      V prípade, že má preplatok dieťa, ktoré plní od 1.9.2022 povinné predpimárne vzdelávanie, rodič musí vyplniť a odovzdať riaditeľke MŠ žiadosť o vrátenie školného. Prikladáme potrebné tlačivo. Výšku preneseného preplatku uvidíte v Edupage. 

      Ziadost-o-vratenie-prispevku_(1)_(3).docx

     • DIVADIELKO ,,CESTOVINY S VAJCOM!"

     • Divadelné predstavenie dňa 28.9.20229:30 hod.

      Dňa 28.9.20229:30 hod. k nám do MŠ zavíta NevaDivadlo a zahrá deťom divadielko ,,Cestoviny s vajcom"

       

      CESTOVINY S VAJCOM je autorská rozprávka na motívy obľúbeného príbehu o vajci, ktoré išlo na vandrovku. Toto vajce však na rozdiel od pôvodnej predlohy putuje po celom svete. Hlavný hrdina cestuje do Južnej Ameriky, Antarktídy, Austrálie, Afriky a vracia sa opäť na Slovensko do Európy. Počas putovania stretáva ďalšie vajíčka alebo živočíchy, ktoré sa práve z vajíčka vyliahli, a tak zisťuje, že z vajíčok sa neliahnú len sliepky, ale všetky možné živočíšne druhy. V tejto hre vystupujú aj postavy cestovateľov, ktorí detského diváka informujú o konkrétnom kontinente a vyberajú zaujímavosti, ktoré si dieťa môže ľahko zapamätať. A čo sa stane s  vajíčkom? To už si detičky pozrú osobne!!!

       

      Scenár: Lukáš Jurko, Katarína Rábeková

      Réžia a hrajú: Róbert Máťuš, Lukáš Jurko

      Scénografia: Dominik Márius Javor, Miriám Horňáková

     • O NEPORIADNOM ŠMUDLOVI A ŠIKOVNÝCH ZVIERATKÁCH

     • ​​​​​​Ekovýchova v spolupráci so spoločnosťou DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie a organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.


      V utorok 20.9.2022 od 9:00 sa v našej MŠ deti z predškolských tried zúčastnia EKOVÝCHOVY ,,O NEPORIADNOM ŠMUDLOVI A ŠIKOVNÝCH ZVIERATKÁCH"
       

      Deti sa zapoja do príbehu neporiadneho Šmudla a v úlohe lesných zvieratiek mu pomôžu nájsť odpovede na rôzne otázky. Napríklad ako môžeme pomôcť tomu, aby odpad neznepríjemňoval život zvieratkám, ale aby sa z neho mohlo stať niečo užitočné? Ako sa zbaviť nepotrebného odpadu? Čo sa s ním ďalej udeje po vyhodení do kontajnera?