• Vianočné sviatky

     • Končí sa zas ďalší rôčik, do nového je len krôčik. Vianoce Vám prajem šťastné, od Ježiška dary krásne. K tomu lásky do balíčka hodne zdravia a šťastíčka.  

      Milí rodičia,

      brány našej materskej školy zatvárame 17.12.2021 o 16.30. 

       

      Materské školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka majú od 20. 12. 2021 do 07. 01. 2022  prerušenú prevádzku.

       

       

      V Novom roku 2022 vás radi uvítame 10.1.2022.

       

      Krásne Vianoce s Šťastný Nový rok 2022