• Medzinárodné školské projekty eTwinning 2022/2023

    • The Sense of Rainbow Colours

      

     Vnímanie farieb dúhy je projekt o farbách, hrách s farbami a experimentovanie farbami. Sedem farieb dúhy deti vnímajú a cítia všetkými zmyslami, zrakom, hmatom, sluchom, čuchom a chuťou. Deti farby vnímajú, pomenovávajú, kategorizujú. Vnímajú ako farby vznikajú a robia s farbami experimenty.

      

     Projekt je zameraný na rozvoj komunikácie, zmyslového vnímania, spolupráce, kreativity, rozvíjanie výtvarných  a motorických zručnosti.

     Deti v projekte si navzájom zadávajú úlohy, pracujú na spoločných úlohách a tvoria spoločné produkty. Senzorické aktivity s farbami umožnia deťom vnímať farby z inej perspektívy.

     Partneri projektu: deti z triedy Mravčeky, Myšky a Kuriatka z MŠ Iľjušinova,  MŠ 1. mája,  Banská Štiavnica, špeciálna trieda v MŠ v Zabrze, Poľsko, špeciálna trieda v  Základnej a Praktickej škole, Havlíčkův Brod, Česká republika a z MŠ Yerevan, Arménsko.

     Kniha o projekte The sense of Rainbow Colours

      

     STEM Journey

     STEM Journey je projekt, ktorý prístupom vedy-technológií-inžinierstva-matematiky upriamuje pozornosť detí na netradičnejšie životné prostredie a jeho problematiku. Deti sa vydajú na cestu severného a južného póla. Preskúmajú  ľadovce, faunu a flóru, prebádajú topenie ľadu a možnosti výroby energie. Ďalšou zastávkou budú pralesy, kde upriamime pozornosť na ich dôležitosť pre našu planétu, preskúmame rozdiely medzi tropickými a miernymi pralesmi. Deti spoznajú zvieratá a rastlinstvo žijúce v pralesoch. Budeme experimentovať s dažďom a  vytvoríme vlastný prales. Poslednou zástavkou budú púšte.  Počas troch mesiacov ich čaká neobvyklá, ale o to zaujímavejšia cesta po našej planéte. Rozšíria si obzory, digitálne zručnosti, kritické myslenie a riešenie problémových situácií. Plánujeme umožniť deťom pozrieť sa na svet z inej perspektívy.  Projekt voľne nadväzuje na náš úspešný minuloročný projekt STEAM for Kids.

     Partneri projektu: deti z triedy Mravčeky, Myšky & Kuriatka a  MŠ z Turecka, Poľska, Chorvátska a Litvy.

     Prezentácia projektu STEM Journey

      

     Childish Philosophy

     Knihy,  príbehy, zážitky, vcítenie sa do hlavných hrdinov a prežiť ich príbeh. To je cieľom projektu Detská filozofia. Deti budú vnímať príbeh, uvažovať nad správaním hrdinov z kníh, klásť otázky a hľadať odpovede. Vnímať emócie  a správanie hrdinov. Zapojíme aj digitálne technológie, tvorbu pojmových máp, kreslenie, dramatizáciu, hudbu a tanec. Deti si budú rozvíjať kritické myslenie, kreativitu, jazykové zručnosti, komunikáciu, psychosociálne a sociálno-emocionálne zručnosti.

     Partneri projektu sú deti z triedy Mravčeky, Myšky & Kuriatka a deti z MŠ Turecka a Rumunska.

     Kniha o projekte Childish Philosophy

      

      

     Money 2

     Projekt je zameraný na finančnú gramotnosť detí v predškolskom veku.

     Hlavným cieľom je podporiť kompetencie detí v oblasti finančnej gramotnosti, matematických predstáv,  zmysel pre zodpovednosť, cieľavedomosť, systematickú prácu a spoluprácu.Na projekte budú intenzívne spolupracovať aj rodičia, keďže deti budú plniť úlohy nie len v MŠ, ale aj doma. Za každú splnenú úlohu získajú projektové peniaze, ktoré na konci projektu budú môcť vymeniť za tovar z projektového obchodíku.

     Partneri projektu: deti z triedy Mravčeky, Myšky & Kuriatka, deti z MŠ Bulíková z Bratislavy, MŠ Kytlická z Prahy, ČR a MŠ z Gdaňska, Poľsko.

     Kniha o projekte Money 2

      

      

     Projekt STEAM for Kids získal 1. miesto v Národnej súťaži eTwinning 2022

     v kategórii materských škôl

      

      

     Letná dieľňa Kurdejov 23.8. - 26.8.2023

     Michaela Rumanková a Božena Beníková sa zúčastnili vzdelávacieho podujatia Letní dílna Kurdejov, organizovanou českou NSO eTwinning, ktorá bola zameraná na projektové vzdelávanie v MŠ a na 1.stupni ZŠ. Počas štyroch dní sme získali bohaté praktické zručnosti, skúsenosti a poznatky pri tvorbe medzinárodných projektov a inovatívnom spôsobe vzdelávania detí v MŠ. Vzdelávacie podujatie bolo veľmi inšpiratívne, nové poznatky z LD využijeme v MŠ s našimi  deťmi aj pri práci na eTwinning projektoch.