• Organizácia tried

    •  

     V našej MŠ máme v tomto školskom roku triedy:

      

     Trieda lienok (plnenie povinného predprimárneho vzdelávania)

     Trieda motýlikov (plnenie povinného predprimárneho vzdelávania)

     Trieda sovičiek (plnenie povinného predprimárneho vzdelávania)

     Trieda mačiatok

      

     Trieda včielok 

     Trieda mravčekov 

     Trieda žabiek 

     Trieda kuriatok (špeciálna trieda pre deti s PAS)

     Trieda myšiek (špeciálna trieda pre deti s PAS)