• Informácie o OZRPMŠ Iľjušinova 1

    •  

     Občianske združenie rodičov pri MŠ Iľjušinova 1

     Sídlo: MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava

     Poštová adresa: Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava

     Tel. číslo: 02/63 823 260

     IČO: 30856566

     Číslo účtu v tvare IBAN: SK10 1100 0000 0026 6525 0118

     Predseda OZRPMŠI: RNDr. Michaela Osadská, PhD. (zástupca rodičov)

     Podpredseda OZRPMŠI: Mgr. Alžbeta Kejst Laššáková (zástupca rodičov)

     Hospodár OZRPMŠI: Mgr. Katarína Rosincová (zástupca rodičov)

     Členský príspevok:  OZRPMŠI je 70€ / rok.