• Vedenie školy

     • Monika Melicherová
     • Monika Melicherováriaditeľkamsiljusinova@petrzalka.sk
     • PaedDr. Michaela Rumanková
     • PaedDr. Michaela Rumankovázástupkyňa riaditeľkymsiljusinova@petrzalka.sk
   • Pedagogickí  zamestnanci

     • Miroslava Chachaľáková, Mgr. Jana Kollárová
     • Miroslava Chachaľáková, Mgr. Jana Kollárovátrieda včielky
     • Iveta Vámošová, Božena Beníková
     • Iveta Vámošová, Božena Beníkovátrieda mravčeky
     • Iveta Božingová, Mgr. Andrea Horňáčková
     • Iveta Božingová, Mgr. Andrea Horňáčkovátrieda mačiatka
     • PhDr. Dagmar Dančová CSc., Dominika Púchovská
     • PhDr. Dagmar Dančová CSc., Dominika Púchovskátrieda žabky
     • Jarmila Kocsisová, Henrieta Hablovičová
     • Jarmila Kocsisová, Henrieta Hablovičovátrieda lienky
     • Mgr. Milena Kosťová, Monika Melicherová, Mgr. Žofia Kvasnicová
     • Mgr. Milena Kosťová, Monika Melicherová, Mgr. Žofia Kvasnicová trieda motýliky
     • Mgr. Lýdia Valentová, Soňa Máyer
     • Mgr. Lýdia Valentová, Soňa Máyertrieda sovičky
     • Mgr. Veronika Štepanayová, Mgr. Veronika Barošová, Bc. Mária Pastierovičová
     • Mgr. Veronika Štepanayová, Mgr. Veronika Barošová, Bc. Mária Pastierovičovátrieda kuriatka, pre deti s PAS
     • PaedDr. Michaela Rumanková, Mgr. Blažena Ballonová, Mgr. Lucia Šrobová
     • PaedDr. Michaela Rumanková, Mgr. Blažena Ballonová, Mgr. Lucia Šrobovátrieda myšky pre deti s PAS
     • Mgr. Veronika Hrdá
     • Mgr. Veronika Hrdáškolský psychológ
     • Mgr Jana Hillerová
     • Mgr Jana Hillerováškolský špeciálny pedagóg
     • Bc. Veronika Bartošová
     • Bc. Veronika BartošováPedagogický asistent
   • nepedagogický zamestnanci

     • Jana Osuská
     • Jana Osuskáškolníčka
     • Jana Mrvová
     • Jana Mrvovásprávny zamestnanec
     • Zdenka Štorová
     • Zdenka Štorovásprávny zamestnanec
     • Ivana Koláriková
     • Ivana Kolárikovásprávny zamestnanec
     • Katarína Pellerová
     • Katarína Pellerovásprávny zamestnanec
     • Paulína Szelepcsenyiová
     • Paulína Szelepcsenyiovásprávny zamestnanec
     • Darina Fazekašová
     • Darina Fazekašovávedúca školskej jedálne
     • Zuzana Poláková
     • Zuzana Polákováhlavná kuchárka
     • Dominika Svitáková
     • Dominika Svitákovákuchárka
     • Katarína Urbaníková
     • Katarína Urbaníkovákuchárka
     • Jana Javorková
     • Jana Javorkovákuchárka