• Vybavenie Sníčkolandu

    • V škole máme zriadenú bielu multisenzorickú miestnosť s hrovými prvkami, ktorú nazývame Sníčkoland. Slúži pre deti predškolského veku s poruchou autistického spektra, deti s poruchami učenia alebo poruchami správania, intaktné deti.

     VYBAVENIE MIESTNOSTI

     • vodná posteľ
     • bublinkový valec
     • optické vlákna so svetelným zdrojom
     • interaktívny ovládač
     • projektor pre obrázkové kotúče
     • zrkadlová guľa s reflektorom
     • závesné kreslo
     • polohovacie vaky
     • masážne kreslo
     • fitlopta
     • Orffove inštrumentárium
     • CD s relaxačnou hudbou
     • plazma lampa
     • pomôcky pre rozvoj hmatu (loptičky, pierka, stuhy, šatky a iné)