• Členovia Rady školy pri MŠ Iľjušinova 1

    •  

     Mgr. Jana Bezáková, predseda, delegovaný za rodičov

     Mgr. Blažena Ballonová, podpredseda, delegovaná za pedagogických zamestnancov

      

     Mgr. Milena Kosťová, člen, delegovaná za pedagogických zamestnancov

     Jana Osuská, člen, delegovaná za nepedagogických zamestnancov

     Mgr. Júlia Bebjaková, člen, delegovaná za rodičov

     Mgr. Andrea Kúkelová, člen, delegovaná za rodičov

     Juraj Lučenič, člen, delegovaný za rodičov

     Ing. Michaela Ondrejkovič, člen, zástupca zriaďovateľa

     Mgr. Michal Sabo, člen, zástupca zriaďovateľa

     Mgr. Iveta Jančoková, člen, zástupca zriaďovateľa

     Michal Horváth, člen, zástupca zriaďovateľa