• Spolupráca s MŠ Srdíčko


    • Naša materská škola v roku 2013 nadviazala partnerstvo s materskou školou z Pardubíc v Českej republike. Na Vianoce v roku 2013 nám poslali prvé darčeky - krásne obrázky, medovníkový domček z typického pardubického perníku a nástenný kalendár. V tom istom roku  nás navštívili naše nové priateľky, pani riaditeľka Bc. Alena Rybková s kolegyňami. Veľmi si ceníme, že prišli z takej diaľky, aby nás spoznali osobne. Pripravili sme pre nich milý program s deťmi. Zároveň sa zúčastnili otvorených hodín v jednotlivých triedach našej MŠ, kde videli ukážky inovatívnej edukácie s podporou digitálnych programovateľných hračiek a digitálnych pomôcok. Následne naše deti poslali deťom z Pardubíc obrázky a darčeky. 


     Od tej doby pokračuje spolupráca napríklad formou balíkov s výrobkami detí a pozornosťami pre pani učiteľky v ľudovom či národnom kolorite. Zároveň aj návštevou v Pardubiciach, ktorej sa už 2x zúčastnila PaedDr. Mária Králiková, Mgr. Blažena Ballonová, Monika Melicherová a Božena Beníková. V apríli 2020 opätovnú návštevu našej MŠ prekazila pandémia Covid 19. 

      

     Ešte raz ďakujeme za spoločnú spoluprácu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

      

       *  *  *  *  *  *  *  *  

     Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653, 530 12 Pardubice

     tel: 466 261 684, e-mail: ms.srdicko@tiscali.czwww.ms-srdicko.cz

      

    • Poděkování MŠ Iľjušinova 1, Bratislava a paní ředitelce PaedDr. Márie Králikové

    •  

     Naše mateřská škola Srdíčko Pardubice navázala v listopadu 2013 spolupráci s Mateřskou školou Iljušinova 1,  Bratislava.

      

     Milé pozvání k návštěvě této mateřské školy jsme rády využily a ve dnech 22. – 23. 5. 2014 jely naše čtyři paní učitelky do Bratislavy za svými kolegyněmi.


     Dostalo se nám srdečného přivítání a program, který paní ředitelka připravila, byl velmi pestrý a inspirativní. První den jsme si prohlédly město s jeho historickými památkami a navštívily školící centrum EDULAB. Zde jsme měly možnost se blíže seznámit s programem centra. EDULAB  je zaměřen na vzdělávání pedagogů a dětí, a na využívání informačních technologií v předškolním věku. Musím konstatovat, že jsme bohužel v této oblasti vzdělávání poněkud zaostali. Večerní program nás také okouzlil, neboť vystoupení hudebního souboru Lučnice bylo nádherné.


     Druhý den jsme byly již od rána pozvány do mateřské školy, abychom viděly práci dětí i pedagogů. Nejenom, že pro nás děti připravily krásné vystoupení včetně české písně, ale dostaly jsme na památku i drobné dárky, které pro nás děti vyrobily. Největším zážitkem a inspirací pro naši práci byla ale samotná práce pedagogů s dětmi. Ve dvou třídách nás zaujala práce speciálních pedagogů s autistickými dětmi, která není vůbec jednoduchá a je založena na velké trpělivosti a individuálním přístupu. Děti úžasně pracovaly s tablety a interaktivními tabulemi a bylo vidět jejich zaujetí.


     V dalších třídách to bylo podobné. Děti pracovaly s nadšením a pedagog svým milým a klidným přístupem jejich práci jen usměrňoval. Všude byl klid a pohoda. Poznaly jsme, že práce ve skupinách je pro děti běžnou činností. Velmi nás také překvapilo množství netradičních pomůcek - např. digitální mikroskop, kamera, tablety, tiskárny, detektor kovů apod. Paní ředitelka nám vysvětlila svůj záměr, kterým je zavádění informačních a digitálních technologií do systému předškolního vzdělávání. Hodně nás tato myšlenka zaujala.


     Při výborném obědě, který pro nás připravily paní kuchařky, jsme měly možnost pobesedovat i s dalšími pedagogy včetně vedoucí školní kuchyně. Vyměnily jsme si zajímavé informace týkající se systému předškolního vzdělávání a školního stravování. Celý tým nás přijal velmi vřele a mile.

     Závěrem bych chtěla poděkovat celému kolektivu mateřské školy v čele s paní ředitelkou a zároveň poblahopřát zřizovateli, který má ve své gesci tak úžasnou mateřskou školu. Jak řekla Matka Tereza: ,,V životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.“


     A to bylo vidět na každém kroku naší přátelské návštěvy.

      

     Těšíme se na další kroky naší spolupráce a na plánovanou návštěvu u nás v Pardubicích.

      

     Bc. Alena Rybková, ředitelka