• 2 % z dane

     • 2% z dane

     • Milí rodičia,

      chceme vám vyjadriť poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2 %. Tento dar Vás nič nestojí, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. 

      I v tomto roku Vás chceme poprosiť o podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní v prospech Občianskeho združenia rodičov pri MŠ Iľjušinova 1.

      Rodičovské združenie sa v maximálnej miere podieľa na rozvoji našej materskej školy. Získané finančné prostriedky budú použité na skrášľovanie interiéru a exteriéru materskej školy, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a keď to pandemická situácia dovolí aj na akcie pre deti. 

      Mzdové oddelenie je povinné Vám vydať Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti". Potom už len stačí vyplniť tlačivo ,,Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", ktoré sa nachádza v prílohe tejto správy. 

      ĎAKUJEME

       

      Tlaačivo nájdete v sekcii ,,na stiahnutie".